Boomadvies

Bomen bepalen het gezicht van een tuin, straat of wijk. Dus wilt u graag dat bomen behouden blijven voor de omgeving. Van Dijk boomverzorging heeft alle kennis in huis om bomen zo goed mogelijk te beschermen.

Boombescherming bij de bouw

Opdrachtgevers van bouwprojecten eisen steeds vaker dat aannemers maatregelen nemen om bomen in de buurt van de bouwput te beschermen. Van Dijk boomverzorging helpt daarbij.

Aannemers krijgen een gedegen advies, zodat zij weten welke maatregelen noodzakelijk zijn om de ontwikkeling van de bomen zo min mogelijk te verstoren. Indien nodig kunnen bomen worden verplaatst.

Groeiplaatsverbetering

Door toenemende bebouwing en het drukkere wegverkeer komen bomen steeds meer in de verdrukking. Gemeenten en provincies willen de bomen graag behouden. Van Dijk boomverzorging verbetert de bodemstructuur, brengt speciale luchtkokers of voedingssleuven aan, om te zorgen dat bomen deel blijven uitmaken van het straatbeeld.

Onderzoek bij ziekte

Twijfelt u aan de gezondheid van bomen in uw gemeente of op uw terrein? Van Dijk boomverzorging doet gedegen onderzoek naar mogelijke ziektes. Dankzij goede contacten met zeer specialistische bedrijven in Nederland kan Van Dijk boomverzorging ook inwendig onderzoek naar uw bomen laten verrichten.

Vraag advies aan